مسجد و حسینیه صاحب الزمان (عج)

جمعه, ۲۵ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۴۸ ب.ظ

مسئولین مسجد و حسینیه صاحب الزمان (عج)

الف) هیأت امناء:

هیأت امناء مسجد صاحب الزّمان (عج) از ابتدای تاسیس مسجد در سال 1357  تا سال 1388 بدون تغییر و به شرح ذیل می باشد:

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده
2 -  حاج محمد محمدزاده
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  حاج حسن رضا جهاندیده
5 -  مرحوم حاج اسماعیل صدیقی

اما در سال 1388 به دلیل اجرای دستور اداره امور رسیدگی به مساجد انتخاباتی محلی جهت تعیین هیأت امنای جدید مسجد برگزار شد که منتخبین آن برای اعضای هیأت امناء به مدت 5 سال به شرح ذیل بودند :

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده                     
2 -  حاج محمد محمدزاده                     
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  اکبر زارع                                        
5 -  جعفر صدیقی    

و در سال 1393 با اتمام دوره هیئت امناء انتخابات برگزار و هیئت امناء جدید به شرح ذیل انتخاب شدند:

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده
2 -  حاج محمد محمدزاده
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  سید حسین جوادی      
5 -  جعفر صدیقی

ب) امام جماعت:

امامان جماعت مسجد صاحب الزّمان (عج) از بدو تاسیس در سال 1357 تا کنون چندین بار تغییر کرده است که اسامی آنها به ترتیب حضور در مسجد در سال های گذشته به شرح ذیل است:
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ (سال)
1

حاج آقای سرابی

1360 - 1357
2

متغیر

1362 - 1360
3

حاج آقای چهکندی نژاد

1370 - 1362
4

مرحوم حاج آقای صدیقی

1380 - 1370
5

متغیر

1382 - 1380
6

حاج آقای بخشی

اکنون - 1382


ج) خادم:

خادمین مسجد صاحب الزّمان (عج) از موقع تاسیس مسجد در سال 1357 تا کنون چندین بار تغییر کرده اند که البته همه آنها یک وجه اشتراک دارند و آن هم این است که همه آنها اهل شهرستان قاین هستند. اسامی آنها به ترتیب حضور در مسجد در سال های گذشته به شرح ذیل است :
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ (سال)
1

مرحوم آقای علی اکبر جهاندیده

1363 - 1357
2

مرحوم آقای علی اکبر ندافی

1381 - 1363
3 آقای محمد علی خاکستری

1388 - 1381

4 آقای رضا ندافی

اکنون - 1388

 


 

تصاویر و لیست مسئولین فعلی مسجد

تصویر نام و نام خانوادگی شغل سمت توضیحات

 

حاج آقای بخشی

 

علی رضا بخشی روحانی امام جماعت

حاج آقای  بخشی از سال

1382 تا اکنون مسئولیت

امام جماعت مسجد را

بر عهده دارند.

 

علی جمعه جهاندیده

 

علی جمعه جهاندیده بازنشسته رئیس هیأت امناء

حاج آقای جهاندیده از سال

1357 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

محمد محمدزاده

 

محمد محمدزاده بازنشسته عضو هیأت امناء

حاج آقای محمدزاده از سال

1357 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

ابراهیم زارع

 

ابراهیم زارع بازنشسته عضو هیأت امناء

حاج آقای زارع از سال

57 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

سیدحسین جوادی

 

سیدحسین جوادی فرهنگی عضو هیأت امناء

آقای جوادی در انتخابات

اعضای هیأت امناء در

سال 93 به عضویت

هیأت امناءدر آمده اند.

 

جعفر صدیقی

 

جعفر صدیقی آزاد عضو هیأت امناء

آقای صدیقی در انتخابات

اعضای هیأت امناء در

سال 88 به عضویت

هیأت امناءدر آمده اند.

 

رضا ندافی

 

رضا ندافی آزاد خادم

آقای ندافی از سال

83 تا کنون خادمی

مسجد را بر عهده دارند.

 نوشته شده توسط قاسمی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب و تنظیم آن به نحوی است که به رئوس کلی، قواعد اساسی و مطالب کلیدی اشاره شده است و مطالب هر چند تخصصی است، ولی برای عموم مخاطبین و به‌خصوص جوانان، دانشجویان و طلاب قابل استفاده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۴۳
قاسمی

الف) هیأت امناء:

هیأت امناء مسجد صاحب الزّمان (عج) از ابتدای تاسیس مسجد در سال 1357  تا سال 1388 بدون تغییر و به شرح ذیل می باشد:

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده
2 -  حاج محمد محمدزاده
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  حاج حسن رضا جهاندیده
5 -  مرحوم حاج اسماعیل صدیقی

اما در سال 1388 به دلیل اجرای دستور اداره امور رسیدگی به مساجد انتخاباتی محلی جهت تعیین هیأت امنای جدید مسجد برگزار شد که منتخبین آن برای اعضای هیأت امناء به مدت 5 سال به شرح ذیل بودند :

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده                     
2 -  حاج محمد محمدزاده                     
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  اکبر زارع                                        
5 -  جعفر صدیقی    

و در سال 1393 با اتمام دوره هیئت امناء انتخابات برگزار و هیئت امناء جدید به شرح ذیل انتخاب شدند:

1 -  حاج علی جمعه جهاندیده
2 -  حاج محمد محمدزاده
3 -  حاج ابراهیم زارع
4 -  سید حسین جوادی      
5 -  جعفر صدیقی

ب) امام جماعت:

امامان جماعت مسجد صاحب الزّمان (عج) از بدو تاسیس در سال 1357 تا کنون چندین بار تغییر کرده است که اسامی آنها به ترتیب حضور در مسجد در سال های گذشته به شرح ذیل است:
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ (سال)
1

حاج آقای سرابی

1360 - 1357
2

متغیر

1362 - 1360
3

حاج آقای چهکندی نژاد

1370 - 1362
4

مرحوم حاج آقای صدیقی

1380 - 1370
5

متغیر

1382 - 1380
6

حاج آقای بخشی

اکنون - 1382


ج) خادم:

خادمین مسجد صاحب الزّمان (عج) از موقع تاسیس مسجد در سال 1357 تا کنون چندین بار تغییر کرده اند که البته همه آنها یک وجه اشتراک دارند و آن هم این است که همه آنها اهل شهرستان قاین هستند. اسامی آنها به ترتیب حضور در مسجد در سال های گذشته به شرح ذیل است :
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ (سال)
1

مرحوم آقای علی اکبر جهاندیده

1363 - 1357
2

مرحوم آقای علی اکبر ندافی

1381 - 1363
3 آقای محمد علی خاکستری

1388 - 1381

4 آقای رضا ندافی

اکنون - 1388

 


 

تصاویر و لیست مسئولین فعلی مسجد

تصویر نام و نام خانوادگی شغل سمت توضیحات

 

حاج آقای بخشی

 

علی رضا بخشی روحانی امام جماعت

حاج آقای  بخشی از سال

1382 تا اکنون مسئولیت

امام جماعت مسجد را

بر عهده دارند.

 

علی جمعه جهاندیده

 

علی جمعه جهاندیده بازنشسته رئیس هیأت امناء

حاج آقای جهاندیده از سال

1357 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

محمد محمدزاده

 

محمد محمدزاده بازنشسته عضو هیأت امناء

حاج آقای محمدزاده از سال

1357 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

ابراهیم زارع

 

ابراهیم زارع بازنشسته عضو هیأت امناء

حاج آقای زارع از سال

57 یعنی از تاسیس

مسجد تا کنون عضو

هیأت امناء بوده اند.

 

سیدحسین جوادی

 

سیدحسین جوادی فرهنگی عضو هیأت امناء

آقای جوادی در انتخابات

اعضای هیأت امناء در

سال 93 به عضویت

هیأت امناءدر آمده اند.

 

جعفر صدیقی

 

جعفر صدیقی آزاد عضو هیأت امناء

آقای صدیقی در انتخابات

اعضای هیأت امناء در

سال 88 به عضویت

هیأت امناءدر آمده اند.

 

رضا ندافی

 

رضا ندافی آزاد خادم

آقای ندافی از سال

83 تا کنون خادمی

مسجد را بر عهده دارند.

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی